PDS Magazyn

Magazyn

PDS Stock

Nowa usługa
magazynowania

Magazyn dla farmacji

Magazyn dla farmacji. Od 2022 roku PDS Logistics Sp. z o.o. rozszerza wachlarz usług o powierzchnie magazynowe z kontrolowaną temperaturą. Pod nazwą PDS Stock Sp. z o.o. oferujemy usługi skierowane dla producentów farmaceutycznych w nowoczesnym magazynie spełniającym najwyższe standardy Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz podlegającym restrykcyjnym przepisom Prawa Farmaceutycznego

Oferujemy możliwość składowania towaru krótko i długoterminowo wraz z kompleksową obsługą magazynową. Głównym celem firmy jest magazynowanie leków i komponentów do ich produkcji. Dysponujemy nowoczesna przestrzenią magazynową. Magazyn umożliwia przechowywanie towarów w kontrolowanej temperaturze od 3 °C do 8°C oraz 15°C do 25°C. Strefę szybkiego rozładunku – przeładunku również magazynowanie towarów wymagających odrębnych stref.

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług.

MAGAZYN POSIADA STREFY

CAŁOŚĆ MAGAZYNOWA 781 PALET

Nowa usługa
magazynowania

Od 2022 roku PDS Logistics Sp. z o.o. rozszerza wachlarz usług o powierzchnie magazynowe z kontrolowaną temperaturą. Pod nazwą PDS Stock Sp. z o.o. oferujemy usługi skierowane dla producentów farmaceutycznych w nowoczesnym magazynie spełniającym najwyższe standardy Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz podlegającym restrykcyjnym przepisom Prawa Farmaceutycznego

Oferujemy możliwość składowania towaru krótko i długoterminowo wraz z kompleksową obsługą magazynową. Głównym celem firmy jest magazynowanie leków i komponentów do ich produkcji. Dysponujemy nowoczesna przestrzenią magazynową. Magazyn jest dostosowany do przechowywania towaru w dodatnich i minusowych temp. oraz strefę szybkiego rozładunku- przeładunku.

Zapraszamy do kontaktu i korzystania z naszych usług.

MAGAZYN POSIADA STREFY

CAŁOŚĆ MAGAZYNOWA 781 PALET

NASZE MAGAZYNY

NA MIARĘ TWOICH POTRZEB

Magazyn dla farmacji

dok do przeładunku

Magazyn dla farmacji

Magazyn bez temperatury

magazyn z kontrolowaną tempepearturą

PDS STOCK Sp. z o.o.
Stradyń 32, 64-223 Kębłowo
tel./fax: +48 68 384 17 42

Odwiedź nas

pds-kontakt

© Copyright 2022 PDS Logistics / PDS Stock 2022 Design by Topreklama.pl